Новини

Обратно Становища от заседание на Експертно-художествения съвет, проведено на 07.12.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи