Новини

Обратно Становища от заседание на Експертно-художествения съвет на 22.12.2020 г. относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи