Новини

Обратно Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд

С Решение № 13 по Протокол № 7 от 12.01.2012 година Столичният общински съвет прие списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд.