Назад

Списък на допуснатите за изслушване кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД


Кандидатите да се явят за изслушване в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 5, Зала № 5, както следва:

 • кандидати с номера от 1 до 18 включително - да се явят на 27.09.2021 г. (понеделник), от 9.00 часа;
 • кандидати с номера от 19 до 43 включително - да се явят на 27.09.2021 г. (понеделник), от 12.30 часа;
 • кандидати с номера от 44 до 62 включително - да се явят на 28.09.2021 г. (вторник), от 9.00 часа;
 • кандидати с номера от 63 до 87 включително - да се явят на 28.09.2021 г. (вторник),  от 12.30 часа;
 • кандидати с номера от 88 до 106 включително - да се явят на 29.09.2021 г. (сряда), от 9.00 часа;
 • кандидати с номера от 107 до 116 включително - да се явят на  29.09.2021 г. (сряда), от 12.30 часа;
 • кандидати с номера от 117 до 134 включително - да се явят на  30.09.2021 г. (четвъртък), от 9.00 часа;
 • кандидати с номера от 135 до 159 включително - да се явят на  30.09.2021 г. (четвъртък), от 12:30 часа;
 • кандидати с номера от 160 до 177 включително - да се явят на  01.10.2021 г. (петък), от 9:00 часа;
 • кандидати с номера от 178 до 186 включително - да се явят на  01.10.2021 г. (петък), от 12:30 часа.

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

  №

Три имена

Регистрационен №

 1.  

Гергана Николаева Тодорова

   СОА21-ГР94-1845/06.04.2021

 1.  

Хрисимира Стефанова Николова

   СОА21-ГР94-1882/08.04.2021

 1.  

Владимир Пенев Халков

   СОА21-ГР94-1898/09.04.2021

 1.  

Радостин Пламенов Кожухаров

   СОА21-ГР94-1917/12.04.2021

 1.  

Лилия Ботева Будинова

   СОА21-ГР94-2309/27.04.2021

 1.  

Цветан Георгиев Мишев

   СОА21-ГР94-2308/27.04.2021

 1.  

Красимира Томова Михайлова

   СОА21-ГР94-2291/26.04.2021

 1.  

Васил Банев Костадинов

   СОА21-ГР94-2289/26.04.2021

 1.  

Мария Стоянова Янкова

   СОА21-ГР94-2274/26.04.2021

 1.  

Искра Симеонова Станчева-Станоева

   СОА21-ГР94-2275/26.04.2021

 1.  

Цеца Янкова Маринова

   СОА21-ГР94-2279/26.04.2021

 1.  

Юлиян Недялков Балчев

   СОА21-ГР94-2286/26.04.2021

 1.  

Ася Ангелова Асенова-Добрева

   СОА21-ГР94-2281/26.04.2021

 1.  

Кирилка Тодорова Илиева

   СОА21-ГР94-2249/23.04.2021

 1.  

Станислав Емануилов Александров

   СОА21-ГР94-2241/23.04.2021

 1.  

Здравка Веселинова Атанасова

   СОА21-ГР94-2246/23.04.2021

 1.  

Зоя Лозанова Венкова

   СОА21-ГР94-2238/23.04.2021

 1.  

Петър Митев Димитров

   СОА21-ГР94-2231/22.04.2021

 1.  

Маргарита Петрова Керефейна

   СОА21-ГР94-2225/22.04.2021

 1.  

Константин Ованес Сакаян

   СОА21-ГР94-2202/22.04.2021

 1.  

Емилия Славчева Иванова

   СОА21-ГР94-2195/22.04.2021

 1.  

Надежда Димитрова Александрова

   СОА21-ГР94-2191/22.04.2021

 1.  

Невенка Христова Томова

   СОА21-ГР94-2163/21.04.2021

 1.  

Лилия Димитрова Ангелова-Несторова

   СОА21-ГР94-2166/21.04.2021

 1.  

Мая Атанасова Добрева

   СОА21-ГР94-1987/13.04.2021

 1.  

Росица Серафимова Петрова

   СОА21-ГР94-2041/15.04.2021

 1.  

Йордан Емилов Станчев

   СОА21-ГР94-2009/14.04.2021

 1.  

Венцислав Иванов Стоянов

   СОА21-ГР94-2046/15.04.2021

 1.  

Радина Светославова Стоянова

   СОА21-ГР94-2059/15.04.2021

 1.  

Елена Георгиева Коларова

   СОА21-ГР94-1815/05.04.2021

 1.  

Михаела Гочева Михайлова

   СОА21-ГР94-2896/28.05.2021

 1.  

Хафизе Нуртин Дурмушали

   СОА21-ГР94-2903/28.05.2021

 1.  

Зорница Стефанова Илиева

   СОА21-ГР94-2906/28.05.2021

 1.  

Борислав Руменов Богоев

   СОА21-ГР94-2905/28.05.2021

 1.  

Снежана Борисова Илиева

   СОА21-ГР94-2891/28.05.2021

 1.  

Лилияна Стойнева Караджова

   СОА21-ГР94-2888/28.05.2021

 1.  

Ирена Стефанова Игнатова

   СОА21-ГР94-2889/28.05.2021

 1.  

Миглена Иванова Колева-Кърдалева

   СОА21-ГР94-2884/28.05.2021

 1.  

Деян Пенев Дянков

   СОА21-ГР94-2882/28.05.2021

 1.  

Ирена Иванова Петкова

   СОА21-ГР94-2887/28.05.2021

 1.  

Пламен Кимонов Илиев

   СОА21-ГР94-2890/28.05.2021

 1.  

Венко Йорданов Михайлов

   СОА21-ГР94-2919/31.05.2021

 1.  

Бойко Иванов Славчев

   СОА21-ГР94-2921/31.05.2021

 1.  

Ивайло Свиленов Станчев

   СОА21-ГР94-2923/31.05.2021

 1.  

Силвия Костадинова Христова

   СОА21-ГР94-2895/28.05.2021

 1.  

Евгений Кирилов Пепелянков

   СОА21-ГР94-2948/31.05.2021

 1.  

Никола Иванов Андров

   СОА21-ГР94-2926/31.05.2021

 1.  

Стефан Тасков Цеков

   СОА21-ГР94-2939/31.05.2021

 1.  

Наталия Нешева Гечева

   СОА21-ГР94-2943/31.05.2021

 1.  

Велислав Димитров Велчев

   СОА21-ГР94-2934/31.05.2021

 1.  

Борислав Любомиров Тасев

   СОА21-ГР94-2947/31.05.2021

 1.  

Ева Евгениева Марчева

   СОА21-ГР94-2958/31.05.2021

 1.  

Цветелина Валентинова Христова

   СОА21-ГР94-2952/31.05.2021

 1.  

Даниела Илиева Данаилова

   СОА21-ГР94-2932/31.05.2021

 1.  

Стефка Николова Дамянова

   СОА21-ГР94-2945/31.05.2021

 1.  

Марияна Ташкова Гугалова

   СОА21-ГР94-2941/31.05.2021

 1.  

Милена Йорданова Цинцарска

   СОА21-ГР94-2944/31.05.2021

 1.  

Стоименка Маринова Цукева

   СОА21-ГР94-2927/31.05.2021

 1.  

Таня Павлова Пенева

   СОА21-ГР94-2914/31.05.2021

 1.  

Пламена Атанасова Димова

   СОА21-ГР94-2922/31.05.2021

 1.  

София Веселинова Йорданова-Рабачева

   СОА21-ГР94-2077/16.04.2021

 1.  

Роза Филипова Стефанова

   СОА21-ГР94-2120/19.04.2021

 1.  

Валентина Владимировна Йорданова

   СОА21-ГР94-2154/21.04.2021

 1.  

Тодор Димитров Димитров

   СОА21-ГР94-2346/28.04.2021

 1.  

Михаил Пламенова Кишков

   СОА21-ГР94-2352/28.04.2021

 1.  

Виргиния Стефанова Стаматова

   СОА21-ГР94-2355/28.04.2021

 1.  

Галина Анастасова Великова

   СОА21-ГР94-2377/29.04.2021

 1.  

Теодора Валентинова Дечева

   СОА21-ГР94-2415/05.05.2021

 1.  

Христина Бойкова Атанасова

   СОА21-ГР94-2395/29.04.2021

 1.  

Иван Динев Тонев

   СОА21-ГР94-2385/29.04.2021

 1.  

Валентина Борисова Баръмска

   СОА21-ГР94-2424/05.05.2021

 1.  

Даниела Кръстева Маринкова

   СОА21-ГР94-2421/05.05.2021

 1.  

Ирен Гюнерова Чауш

   СОА21-ГР94-2453/07.05.2021

 1.  

Любомир Петров Андонов

   СОА21-ГР94-2448/07.05.2021

 1.  

Емил Крумов Димитров

   СОА21-ГР94-2384/29.04.2021

 1.  

Пламен Кирилов Досев

   СОА21-ГР94-2484/10.05.2021

 1.  

Зоя Трайчева Харизанова-Колева

   СОА21-ГР94-2546/12.05.2021

 1.  

Силвия Василева Славчева

   СОА21-ГР94-2534/11.05.2021

 1.  

Евелин Каменова Цветанова

   СОА21-ГР94-2532/11.05.2021

 1.  

Елена Николаева Ненкова

   СОА21-ГР94-2529/11.05.2021

 1.  

Николай Александров Садовски

   СОА21-ГР94-2573/12.05.2021

 1.  

Борислав Ангелов Тепавичаров

   СОА21-ГР94-2556/12.05.2021

 1.  

Диана Симеонова Трифонова-Конийли

   СОА21-ГР94-2567/12.05.2021

 1.  

Снежана Стоянова Кулева-Малеева

   СОА21-ГР94-2608/14.05.2021

 1.  

Даринка Тодорова Янакиева

   СОА21-ГР94-2607/14.05.2021

 1.  

Стефанка Михова Кошутова

   СОА21-ГР94-2588/13.05.2021

 1.  

Надя Георгиева Пандилова

   СОА21-ГР94-2590/13.05.2021

 1.  

Владимир Владимиров Иванов

   СОА21-ГР94-2594/13.05.2021

 1.  

Боряна Георгиева Тодорова

   СОА21-ГР94-2605/14.05.2021

 1.  

Петър Стоянов Грошлев

   СОА21-ГР94-2611/14.05.2021

 1.  

Елиана Николова Захариева

   СОА21-ГР94-2587/13.05.2021

 1.  

Десислава Колева Николова

   СОА21-ГР94-2614/14.05.2021

 1.  

Елмина Красимирова Юркина

   СОА21-ГР94-2647/18.05.2021

 1.  

Иван Симеонов Петров

   СОА21-ГР94-2654/18.05.2021

 1.  

Галя Борисова Захариева

   СОА21-ГР94-2652/18.05.2021

 1.  

Пепа Василева Пенчева

   СОА21-ГР94-2644/18.05.2021

 1.  

Калоян Александров Стойнов

   СОА21-ГР94-2641/17.05.2021

 1.  

Наско Николаев Малинов

   СОА21-ГР94-2782/25.05.2021

 1.  

Марио Найденов Пеловски

   СОА21-ГР94-2792/25.05.2021

 1.  

Стиляна Бориславова Петрунова

   СОА21-ГР94-2788/25.05.2021

 1.  

Темида Иванова Петрова

   СОА21-ГР94-2786/25.05.2021

 1.  

Слави Тодоров Дяковски

   СОА21-ГР94-2784/25.05.2021

 1.  

Мария Николова Танъмова

   СОА21-ГР94-2795/25.05.2021

 1.  

Мария Сергеева Апостолова

   СОА21-ГР94-2089/16.04.2021

 1.  

Маргарита Велинова Стоичкова

   СОА21-ГР94-2386/29.04.2021

 1.  

Надежда Димитрова Рашкова

   СОА21-ГР94-2390/29.04.2021

 1.  

Пламен Иванов Антонов

   СОА21-ГР94-2707/20.05.2021

 1.  

Мария Христова Симеонова

   СОА21-ГР94-2705/20.05.2021

 1.  

Валентин Бориславов Костов

   СОА21-ГР94-2693/19.05.2021

 1.  

Румен Димов Димов

   СОА21-ГР94-2681/19.05.2021

 1.  

Явор Божидаров Йовчев

   СОА21-ГР94-2664/18.05.2021

 1.  

Румяна Димитрова Иванова-Велева

   СОА21-ГР94-2683/19.05.2021

 1.  

Мария Димова Шикаланова

   СОА21-ГР94-2696/19.05.2021

 1.  

Димитрия Георгиева Касапова

   СОА21-ГР94-2690/19.05.2021

 1.  

Емилия Кирилова Александрова

   СОА21-ГР94-2721/20.05.2021

 1.  

Милка Кирилова Стоименова

   СОА21-ГР94-2723/20.05.2021

 1.  

Ивета Емилова Андреева

   СОА21-ГР94-2724/20.05.2021

 1.  

Изабела Мартинова Хаджиева

   СОА21-ГР94-2774/25.05.2021

 1.  

Лидия Георгиева Веселинова

   СОА21-ГР94-2776/25.05.2021

 1.  

Виктория Иванова Песева

   СОА21-ГР94-2773/25.05.2021

 1.  

Божидарка Кирилова Хамид

   СОА21-ГР94-2775/25.05.2021

 1.  

Стилиян Василев Апостолов

   СОА21-ГР94-2759/21.05.2021

 1.  

Венцислав Георгиев Михайлов

   СОА21-ГР94-2762/21.05.2021

 1.  

Галя Стефанова Трайкова

   СОА21-ГР94-2763/21.05.2021

 1.  

Любомир Кирилов Трифонов

   СОА21-ГР94-2751/21.05.2021

 1.  

Румяна Иванова Петкова

   СОА21-ГР94-2749/21.05.2021

 1.  

Снежана Ангелова Славова

   СОА21-ГР94-2761/21.05.2021

 1.  

Емил Трайчев Стоянов

   СОА21-ГР94-2766/25.05.2021

 1.  

Татяна Паунова Костова

   СОА21-ГР94-2747/21.05.2021

 1.  

Юлиана Василева Миленкова

   СОА21-ГР94-3381/21.06.2021

 1.  

Спаска Йорданова Стефанова

   СОА21-ГР94-3374/21.06.2021

 1.  

Деляна Илиева Пехливанова

   СОА21-ГР94-2821/26.05.2021

 1.  

Искра Цветкова Петрова

   СОА21-ГР94-2804/26.05.2021

 1.  

Ваня Иванова Стоянова

   СОА21-ГР94-2842/27.05.2021

 1.  

Стефан Любенов Иванов

   СОА21-ГР94-2880/28.05.2021

 1.  

Татяна Любомирова Николова

   СОА21-ГР94-2871/28.05.2021

 1.  

Петър Георгиев Галев

   СОА21-ГР94-2878/28.05.2021

 1.  

Жасмина Кръстанова Паскалева

   СОА21-ГР94-2824/26.05.2021

 1.  

Елица Иванова Йовкова

   СОА21-ГР94-2825/26.05.2021

 1.  

Христо Спасов Христов

   СОА21-ГР94-2827/26.05.2021

 1.  

Красимира Чавдарова Ненкова

   СОА21-ГР94-2873/28.05.2021

 1.  

Маргарита Асенова Серафимова-Могадам

   СОА21-ГР94-2870/18.05.2021

 1.  

Стела Димитрова Лазарова-Щуркова

   СОА21-ГР94-2855/27.05.2021

 1.  

Здравка Митова Петкова

   СОА21-ГР94-2865/27.05.2021

 1.  

Мариана Димитрова Стефанова

   СОА21-ГР94-2867/28.05.2021

 1.  

Марин Тодоров Геров

   СОА21-ГР94-2850/27.05.2021

 1.  

Димитър Георгиев Петков

   СОА21-ГР94-2843/26.05.2021

 1.  

Бежил Николаев Яначков

   СОА21-ГР94-2858/27.05.2021

 1.  

Нина Радева Ангелова

   СОА21-ГР94-2859/27.05.2021

 1.  

Екатерина Божичкова Николова

   СОА21-ГР94-2852/27.05.2021

 1.  

Снежана Методиева Коларова

   СОА21-ГР94-2838/27.05.2021

 1.  

Стефка Христова Върбанова-Петкова

   СОА21-ГР94-2820/26.05.2021

 1.  

Христина Найденова Атанасова

   СОА21-ГР94-2897/26.05.2021

 1.  

Огняна Христова Огнянова

   СОА21-ГР94-3549/28.06.2021

 1.  

Невена Емилова Русева

   СОА21-ГР94-3615/30.06.2021

 1.  

Борислав Иванов Михайлов

   СОА21-ГР94-3667/02.07.2021

 1.  

Петя Първанова Стойчева

   СОА21-ГР94-3709/05.07.2021

 1.  

Младенка Станкова Тошева

   СОА21-ГР94-3761/07.07.2021

 1.  

Илияна Пешева Хайнаджиева

   СОА21-ГР94-3739/06.07.2021

 1.  

Христина Стоянова Джартова

   СОА21-ГР94-3950/16.07.2021

 1.  

Мария Цветомирова Маринова

   СОА21-ГР94-3997/20.07.2021

 1.  

Велина Николаева Стоянова

   СОА21-ГР94-4003/20.07.2021

 1.  

Снежанка Велеславова Киркова

   СОА21-ГР94-4012/20.07.2021

 1.  

Юлий Викторов Цветков

   СОА21-ГР94-4017/21.07.2021

 1.  

Емиляна Тодорова Попова

   СОА21-ГР94-4054/21.07.2021

 1.  

Любомир Божидаров Славчев

   СОА21-ГР94-4063/22.07.2021

 1.  

Велислава Милкова Гюрова

   СОА21-ГР94-4105/26.07.2021

 1.  

Наталия Христова Идаклиева

   СОА21-ГР94-4090/23.07.2021

 1.  

Йорданка Николова Икономова

   СОА21-ГР94-4109/26.07.2021

 1.  

Маргарита Илиева Панайотова-Смоленова

   СОА21-ГР94-4152/28.07.2021

 1.  

Валентин Манолов Донев

   СОА21-ГР94-4155/28.07.2021

 1.  

Лили Николова Иванова

   СОА21-ГР94-4147/28.07.2021

 1.  

Мирослав Красимиров Митрев

   СОА21-ГР94-4135/27.07.2021

 1.  

Розина Крумова Георгиева

   СОА21-ГР94-4157/28.07.2021

 1.  

Анна-Мария Ивайлова Иванова

   СОА21-ГР94-4164/28.07.2021

 1.  

Димитър Асенов Иванов

   СОА21-ГР94-4168/28.07.2021

 1.  

Пламен Павлов Гигов

   СОА21-ГР94-4172/29.07.2021

 1.  

Станимир Радославов Лилов

   СОА21-ГР94-4198/30.07.2021

 1.  

Валерия Емилова Тодорова

   СОА21-ГР94-4177/29.07.2021

 1.  

Александър Владимиров Събев

   СОА21-ГР94-4184/29.07.2021

 1.  

Сабина Михайлова Иванова

   СОА21-ГР94-4179/29.07.2021

 1.  

Мартина Коцева Коцева

   СОА21-ГР94-4190/30.07.2021

 1.  

Йордан Кънчев Тодоров

   СОА21-ГР94-4189/30.07.2021

 1.  

Деница Валентинова Митева

   СОА21-ГР94-4191/30.07.2021

 1.  

Гергана Александрова Урумова

   СОА21-ГР94-4203/30.07.2021

186.

Цветомир Денчев Маринов

   СОА21-ГР94-4183/29.07.2021
187.

 Марияна Петкова Витанова

   СОА21-ГР94-1639/29.03.2021