Новини

Обратно Семинар относно съдебната практика при приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

На 28.03.2011 г. (понеделник), по покана на Комисията съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Столичния общински съвет, от 14,00 часа в зала № V на Столична община ще гостува като лектор съдия от Върховния административен съд на Република България, който ще изнесе лекция относно съдебната практика при приложението на ЗПУКИ.

Поканени са всички общински съветници и служители от администрацията да присъстват на лекцията.