Новини

Обратно Съобщение за провеждане на устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД с допуснатите кандидати

Устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД с допуснатите кандидати, ще се проведе по следния график:

• „Център за градска мобилност“ – 12.02.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33;

• „Столичен автотранспорт“ ЕАД – 15.02.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33;

• „Столичен електротранспорт“ ЕАД – 18.02.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33.