Новини

Обратно Съобщение за открито заседание на работната група, създадена с решение № 6 от 19.11.2019 г., за разглеждане на писмени предложения за промени в действащия правилник за организацията и дейността на СОС

 

СЪОБЩЕНИЕ

 


РАБОТНАТА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С РЕШЕНИЕ № 6 ПО ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 19.11.2019 г. НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ, В КОЕТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ДЕЙСТВАЩИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОСТЪПИЛИ ЧРЕЗ ДЕЛОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО 02.12.2019 Г., 12:00 ЧАСА.

 

ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.12.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК), 10:30 ЧАСА, ЗАЛА 1, ЕТ. 2, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33.

 


След изготвянето на проект на нов Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет ще бъдат проведени обсъждания с представители на заинтересованите страни по реда на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община