Новини

Обратно Решения на Творческия съвет на Столична програма "Култура"

Решенията на Творческия съвет на Столична програма "Култура" за втората сесия на Програмата (юни 2009 г.) бяха утвърдени за финансиране от Столичния общински съвет с Решение № 539 по Протокол № 45 от 29.07.2009 година.