Новини

Обратно Промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение