Новини

Обратно Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2010 година

Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 60 от 11.03.2010 г. прие Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2010 година.