Новини

Обратно Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столичната община за 2012 година

Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община, внесе за обсъждане от Столичния общински съвет доклад и проект за решение относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столичната община за 2012 година.