Новини

Обратно Проект на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г.

Вносител: Постоянна комисия по обществен ред и сигурност

Доклад, Проект за решение
Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г.