Новини

Обратно Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 - 2016 г.

Мария Бояджийска - заместник-кмет на Столична община, внесе за обсъждане от Столичния общински съвет доклад и проект за решение относно Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 - 2016 г.