Новини

Обратно Проект на Програма "Спортни, младежки и детски дейности 2011 - 2014"

Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма внесе за обсъждане и приемане от Столичния общински съвет на проект на Програма "Спортни, младежки и детски дейности 2011 - 2014".