Новини

Обратно Процедура за кандидатстване с проектни предложения по „Програма Европа – граждански проекти и европейски практики”

Столичната община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по  „Програма Европа – граждански проекти и европейски практики”.

Целите на Програмата са създаване и осигуряване на достъп до добри практики, във връзка с членството на България в Европейския съюз, насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаването и прилагането на политики за развитие на местната общност, засилване на гражданското участие и контрол в процеса на вземане на решения и осъществяване на общинските политики на град София.

По решение на Столичния общински съвет през 2010 г. ще се подкрепят проектни предложения в три приоритетни области насочени към повишаване качеството на живот в столицата, утвърждаване принципите на доброто управление в местната власт, борба със социалното изключване, популяризиране ролята и значението на европейските институции и политики на Европейския съюз за развитие на местната общност, както и подпомагане на инициативи в областта на възстановяването и запазването на околната среда и развитието на екологична инфраструктура.

Проектите се изпълняват на територията на Столична община.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат български физически и юридически лица, които отговарят на определени условия, както и районите на Столична община.

Процедурата се открива на 15 март 2010 г. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2010 г.

Проектните предложения се подават на адрес: 1000 София, ул. „Московска” № 33, Дирекция „Европейски програми, проекти и представителства”, Столична община.

Необходимите за попълване документи и Насоките за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Програма Европа.