Новини

Обратно Приемане на проектни предложения по Програма Европа на Столична община

От 9 април до 9 май се приемат проектни предложения по Програма Европа на Столична община.

Неправителствени организации и районите на Столична община ще могат да кандидатстват и тази година, за четвърти пореден път, с проектни предложения по Програма Европа на Столична община.

През 2012 г. проектни предложения ще се приемат от 9 април до 9 май. В средата на месец април ще се проведе Информационен ден по процедурата за кандидатстване по Програма Европа през 2012 г., в рамките на който ще бъдат представени Насоките за кандидатстване, Формулярът за кандидатстване и Методиката за оценка и класиране на проектните предложения.

Юридически лица, които отговарят на определени условия, както и районите на Столична община ще могат да кандидатстват в три приоритетни области, които са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, както и с кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г. Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; подкрепа на инициативи, насочени към обществена ангажираност с дългосрочното развитие на града, отговарящи на критериите за избор на София за европейска столица на културата в категория „Град и граждани”; подкрепа на инициативи, свързани с дейности по подготовка и представяне на кандидатурата на София за европейска столица на културата.

През 2011 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 26 проекта на обща стойност 444 580 лева.

През трите години на съществуване Програмата доби популярност и се утвърди като успешен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.