Новини

Обратно Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2014

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРОГРАМА ЕВРОПА

Неправителствени организации ще могат да кандидатстват и тази година, за шести пореден път, с проектни предложения по Програма Европа на Столична община.

В началото на месец април ще се проведе Информационен ден по процедурата за кандидатстване по Програма Европа през 2014 г., в рамките на който ще бъдат представени Насоките за кандидатстване, Формулярът за кандидатстване и Методиката за оценка и класиране на проектните предложения.

Неправителствените организации ще могат да кандидатстват в две приоритетни области, които са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и стратегията на РБ „Европа 2020: Национална програма за реформи”. Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; както и за насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. Всички дейности са в подкрепа кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.

През 2013 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 32 проекта на обща стойност 431 625 лева.

За пет години на съществуване Програмата се утвърди като успешен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.

Приложения:

1. Насоки за кандидатстване по Програма "Европа"
2. Формуляр за кандидатстване
3. Методика за оценка