Новини

Обратно Доклад и проект за решение за приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2014 - 2016 г. в частта за местните приходи и разходи за местни дейности

Кмет на Столична община - г-жа Йорданка Фандъкова внесе от Столичния общински съвет за разглеждане доклад и проект за решение относно приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2014 - 2016 г. в частта за местните приходи и разходи за местни дейности.