Новини

Обратно Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 30.09.2015 г.

Протокол № 1 от 16.09.2015 г.

Протокол № 2 от 30.09.2015 г.