Новини

Обратно Покана за лекция относно съдебната практика при приложението на ЗПУКИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 07.04.2011 г. (четвъртък), по покана на Комисията, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Столичния общински съвет, от 15.00 часа в зала № V на Столична община, ул. „Московска" № 33, ет. 5, ще гостува като лектор съдия от Върховния административен съд на Република България, който ще изнесе лекция, относно съдебната практика при приложението на ЗПУКИ.

Поканени са всички общински съветници, районнни кметове, кметове на кметства и служители от Администрацията на Столична община да присъстват на лекцията.

Комисия съгласно Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси към СОС