Новини

Обратно Окончателно класиране на кандидатите в процедурата за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в процедурата за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 543 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 г.
по доклад СОА20-ВК66-9279/04.11.2020 г.

 

Допуснатите до класиране участници се класират в следния ред:

1. Евгений Ганчев

2. Кирил Георгиев

3. Десислава Чомпалова

4. Веселин Порязов

5. Елена Симеонова

6. Димитър Тарлев

7. Пламен Кончарски

8. Наталия Стоянова

9. Екатерина Тодорова

10. Иво Василев

11. Веселина Момчилова

12. Цанко Симеонов