Новини

Обратно Окончателно класиране на кандидатите в процедурата за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД


 

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ
на кандидатите в процедурата за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 544 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 г. по Доклад СОА20-ВК66-9280/04.11.2020 г.

 

Допуснатите до класиране участници се класират в следния ред:

1. Румяна Милова

2. Димитър Дилчев

3. Розалина Георгиева

4. Иван Антов

5. Никола Рогачев

6. Георги Генчев

7. Христо Първанов