Новини

Обратно Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2011 - 2020 година

Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община, внесе за обсъждане от Столичния общински съвет доклад и проект за решение относно приемане на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2011 - 2020 година.