Новини

Обратно Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2008 - 2011 г.

Столичният общински съвет прие на свое заседание от 24.04.2008 г. Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2008 - 2011 година (Решение № 213 по Протокол № 11 от 24.04.2008 година).