Новини

Обратно Обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд

На основание чл. 68, ал. 2, т. 3 и чл. 66 от Закона за съдебната власт и чл. 4 от Наредба № 1 / 03.02.2011 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Столичният общински съвет обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд.

Заявление и информация за необходимите документи може да намерите тук.