Новини

Обратно Обява за процедура за публичен подбор за избор на управители / член на съвета на директорите на общински търговски дружества

Столичният общински съвет обявява на основание чл. 33 – 40 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, Решение № 522 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г.:

Процедура за публичен подбор за избор на управители на:
"Софинвест" ЕООД и "ГИС - София" ЕООД

и член на съвета на директорите на: 
„Лозана” ЕАД.