Новини

Обратно Нов електронен портал на София

От 2 април 2017 година Столична община пусна в експлоатация Официален електронен портал на София.

Действащият до този момент уеб сайт на Столичния общински съвет до окончателното мигриране на данните в новия ще бъде наличен на адрес: http://sofiacouncil.bg/.