Новини

Обратно Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683785, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30

Кандидати, допуснати до участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683785, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30, след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 543, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 23, точка 26 от дневния ред, обявено на 19.11.2020 г., по Доклад № СОА20-ВК66-9279/04.11.2020 г.:

 1. Пламен Кончарски

 2. Жанета Болна

 3. Димитър Тарлев

 4. Филип Йорданов

 5. Наталия Стоянова

 6. Веселин Порязов

 7. Владимир Карамитев

 8. Елена Симеонова

 9. Цанко Симеонов

 10. Десислава Чомпалова

 11. Екатерина Тодорова

 12. Иво Василев

 13. Кирил Георгиев

 14. Веселина Момчилова

 15. Евгений Ганчев.

Допуснатите кандидати разполагат със срок от 14 календарни дни да представят Бизнес програмата (22.01.2021 г. – 04.02.2021 г. вкл.). Същата следва да бъде предоставена на хартиен носител на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, както и по електронен път на електронна поща: georgi.bozhinov@sofia.bg