Новини

Обратно Извънредно заседание на Столичния общински съвет на 30 май 2009 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 67, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет е свикано извънредно заседание на Столичния общински съвет на 30 май 2009 г. (събота) от 10:00 часа в заседателната зала “София” на Столичния общински съвет на V етаж,  ул. “Московска” № 33, със следното предложение за дневен ред:

1.Обсъждане  на последиците за Столична община и устоите на местното самоуправление, свързани с приемането на Закона за управление на отпадъците в област София и приемане на решение за сезиране на българските, европейски и международни общности  и институции, с оглед предотвратяване на вредите от прилагането на този извънреден закон.

Докл. Група общински съветници