Новини

Обратно Извънредно заседание на Столичния общински съвет на 23 ноември 2009 година

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 67 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет неговият председател г-н Андрей Иванов свиква извънредно заседание от 11:00 часа на 23 ноември 2009 г. (понеделник) в заседателната зала “София” на Столичния общински съвет, ул. “Московска” № 33, V етаж, със следното предложение за дневен ред: 

1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на Столичната община – г-жа Йорданка Фaндъкова.