Новини

Обратно Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър” и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала

Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър” - София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Искър”

Публикувано на 05.04.2017 г.

Вносител: Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение