Новини

Обратно Информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма Европа на СО за 2015 г.

На 19 и 20 февруари 2015 г. /четвъртък и петък/, от 10.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2015 г. Проектните предложения се приемат до 6 март 2015 г.

 

Съгласно т.5.5. от Насоките за кандидатстване по първа и втора Приоритетни области на Програма Европа ще бъдат давани консултации, освен по време на информационните дни, и електронно, чрез изпращане на въпроси на електронен адрес: programaevropa@gmail.com

Съгласно т.3.4. от Насоките за кандидатстване по трета Приоритетна област ще бъдат давани консултации, освен по време на информационните дни, и електронно, чрез изпращане на въпроси на електронен адрес: fund@sofia-da.eu

Всички въпроси и отговори, отнасящи се до приоритетна област 1 и 2, получени електронно, периодично ще бъдат качвани на страницата на новината от 06.02.2015 Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2015, а тези, отнасящи се до приоритетна област 3 – на http://fond.sofia-da.eu.

Няма да бъдат давани консултации по телефон и персонални срещи.

Подробна информация и необходимите за попълване документи може да намерите на страницата на новината от 06.02.2015 Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2015 и за кандидатстване по електронен път по трета Приоритетна област: http://fond.sofia-da.eu/bg/