Новини

Обратно Информационен ден по Програма Европа за 2013 г.

На 2 април 2012 г. (вторник), от 10.00 ч. до 14.00 ч., ще се състои Информационен ден по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2013 г. Информационният ден ще се проведе в офиса на Асоциацията за развитие на София, бул. „Патриарх Евтимий” 92.

Проектните предложения се приемат до 15 април 2013 г.

Необходимите за попълване документи и Насоките за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Столичен общински съвет в секция „Новини”.