Новини

Обратно Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2019 г.

Годишен отчет

за дейността на обществения посредник

на територията на Столична община

през 2019 г.Обща информация за дейността

           

Длъжността Обществен посредник на територията на Столична община е създадена с Решение № 10 на Столичния общински съвет (СОС) от 23.05.2001 г. Със същото решение е приет и първият правилник за дейността му. В следващите години тази позиция укрепва и се развива, като съдейства при данни за нарушени права или законни интереси на граждани и юридически лица при взаимодействието им с органите на местното самоуправление и с общинската администрация в общината.
 Към пълния текст на Годишния отчет >>>
 Годишният отчет е публикуван съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община.