Новини

Обратно Доклад за създаване на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

Заместник-кметовете на Столична община - Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, внесоха в Столичния общински съвет доклад и проект за решение относно създаване на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.