Новини

Обратно Доклад относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд по чл. 68а ал. 3 от ЗСВ

Доклад от г-жа Искра Ангелова - председател на временната комисия, създадена с Решение 113 по Протокол 29 от 23.02.2017г. на Столичния общински съвет относно проведени изслушвания на кандидатите за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд по чл. 68а ал. 3 от ЗСВ.