Новини

Обратно Доклад и проект за решение относно закриване на "Парк-музей Врана" и изменение на Правилника за организацията на дейността на ОП "Паркове и градски градини"

Мария Бояджийска и Дончо Барбалов - заместник-кметове на Столичната община, внесоха за обсъждане от Столичния общински съвет доклад и проект за решение относно закриване на общинско мероприятие "Парк-музей Врана" и изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП "Паркове и градски градини"