Новини

Обратно Доклад и проект за решение относно приемане на Общинска строителна програма за 2012 г., актуализирана към м. октомври

Ирина Савина, заместник-кмет на Столична община, внесе за обсъждане в Столичния общински съвет доклад и проект за решение относно приемане на Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2012 г., актуализирана към м. октомври.

Приложение:
Общинска строителна програма за 2012 г., актуализирана към м. октомври