Новини

Обратно Доклад и проект за решение относно отмяна на Решение № 148 от 22.03.2012 на СОС

Общинските съветници Жельо Бойчев, Румен Георгиев, Росен Малинов, Георги Свиленски и Борис Цветков внесоха за обсъждане от Столичния общински съвет доклад и проект за решение относно отмяна на Решение № 148 от 22.03.2012 на СОС и освобождаване на председателя на Комисията по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението към СОС.