Новини

Обратно Доклад и проект за решение относно "Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на Столична община 2017 - 2025 г., по части: "Водоснабдяване", "Канализация" и "Корекция на речни корита"

Доклад и проект за решение от Ирина Савина - зам.-кмет на СО, Зафир Зарков, Калоян Паргов и Карлос Контрера - общ. съветници относно разглеждане и приемане от Столичния общински съвет на "Стратегия  за развитие на инженерната инфраструктура на Столична община 2017 - 2025 г., по части: "Водоснабдяване", "Канализация" и "Корекция на речни корита".