Новини

Обратно Приемане на нов правилник за организацията и дейността на "Общински съвет по наркотични вещества - София"

Публикувано на 17.01.2016 г.

Вносители: Дончо Барбалов - Зам. - кмет на Столична община и д-р Веселин Милев - Председател на ПК по здравеопазване и социална политика към СОС

Доклад и проект за решение