Новини

Обратно Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.