Новини

Обратно Становища от заседание, проведено на 18.04.2024 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи