Новини

Обратно Становища от заседание, проведено на 14.03.2024 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи