Новини

Обратно Становища от заседание на Експертно-художествения съвет, проведено на 13.09.2023 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи