Новини

Обратно Становища от заседание, проведено на 06.06.2023 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи