Новини

Обратно Становища от заседание на Експертно-художествения съвет, проведено на 11.04.2023 г., относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи