Новини

Обратно Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г.

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ГРАДСКИСЪД  ЗА МАНДАТ  2017-2020 ГОД.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
 

Кандидатите да се явят за изслушване в сградата на Столична община, ул. „“Московска“ № 33, ет. 5, Зала № 5, както следва:

 -кандидати с номера от 1 до 50 включително- да се явят на 18.04.2017 г, /вторник/, от 9.30 часа;

 -кандидати с номера от 51 до 110 включително- да се явят на 18.04.2017 г, /вторник/, от 13.00 часа;

 -кандидати от номера от 111 до 161 включително- да се явят на 19.04.2017 г, /сряда/, от 9.30 часа.

 -кандидати от номера от 162 до 223 включително- да се явят на 19.04.2017 г, /сряда/, от 13.00 часа.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички кандидати да носят документ за самоличност.
 

ВХ. НОМЕР И ДАТА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

/В СРОК ДО 17.03.2017Г./

ТРИ ИМЕНА

НА КАНДИДАТА

 1.  

СОА17-ГР94-1441/27.02.17г.

ИВАН БОРИСОВ ТОДОРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1472/27.02.17г.

ПЛАМЕН ТОДОРОВ КИРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1806/14.03.17г.

ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1494/28.02.17г.

ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА НЕШЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1418/27.02.17г.

НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЧИПЛАКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1257/21.02.17г.

НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА РАНДЖЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1255/21.02.17г.

ФИЛИП ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1440/27.02.17г.

ВИКТОР ВАНЪОВ ИВАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1460/27.02.17г.

НАДЯ КРУМОВА ЧАВДАРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1478/28.02.17г.

ДОРОТЕЯ ТОДОРОВА ТЕНЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1481/28.02.17г.

МОНЧО ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1463/27.02.17г.

СНЕЖАНА БОРИСОВА ИЛИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1462/27.02.17г.

ПЛАМЕН КИМОНОВ ИЛИЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1420/27.02.17г.

ДЕЯН ПЕНЕВ ДЯНКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1464/27.02.17г.

ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1442/27.02.17г.

ПАВЛИН ИЛИЕВ ЧРЪКИН

 1.  

СОА17-ГР94-1502/28.02.17г.

ЗЛАТКО ИВАНОВ ЛАТЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1683/09.03.17г.

ЙОАНА ТОДОРОВА КАЛЕНДЖИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1675/08.03.17г.

НЕЛИ ЖИВКОВА ЖЕКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1701/10.03.17г.

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1709/10.03.17г.

ИСКРА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1531/28.02.17г.

РОСИЦА ЗДРАВКОВА ЗОГРАФОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1530/28.02.17г.

ДИМИТЪР БОРИСОВ ИВАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1526/28.02.17г.

ЮЛИЯ БОРЧЕВА СТАНКУЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1533/28.02.17г.

ПЕТКО ТОДОРОВ ДЕНЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1522/28.02.17г.

ПЕТЪР МАНОЛОВ ДОНЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1519/28.02.17г.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1511/28.02.17г.

ЧАВДАР ИВАНОВ МИНЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1370/24.02.17г.

СОФРОНИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1381/24.02.17г.

ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА НИКОЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1147/17.02.17г.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ ХАЛКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1077/15.02.17г.

ГАЛЯ БОРИСОВА ЗАХАРИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1144/17.02.17г.

ВАЛЕНТИН НАСОВ ЙОРДАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1151/17.02.17г.

МАЯ АТАНАСОВА ДОБРЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1939/17.03.17г.

ХРИСТО ПЕТЕВ ПАРАШКЕВОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1467/27.02.17г.

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА АРАБОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1953/17.03.17г.

СТИЛЯНА БОРИСЛАВОВА ПЕТРУНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1936/17.03.17г.

ВЕРА АСЕНОВА ЛЮБЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1938/17.03.17г.

ЕЛЕНА ЙОСИФОВА ПЕРЕЦ

 1.  

СОА17-ГР94-1942/17.03.17г.

КРАСИМИР ИВАНОВ НОВАКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1185/20.02.17г.

САШКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1887/16.03.17г.

ЗОЯ ЛОЗАНОВА ВЕНКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1889/16.03.17г.

ПЕТЪР МИТЕВ ДИМИТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-657/30.01.17г.

РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ТРИОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1867/16.03.17г.

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КЮВЛИЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1866/16.03.17г.

ЕМИЛ ТРАЙЧЕВ СТОЯНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1940/12.03.17г.

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1855/16.03.17г.

ХРИСИМИРА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1833/15.03.17г.

ГАЛИНА ТРИФОНОВА ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1840/15.03.17г.

ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1765/13.03.17г.

ГЕРГ ВИЧИШТА

 1.  

СОА17-ГР94-1466/27.02.17г.

КОСТАДИНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1493/28.02.17г.

ЛЮДМИЛА СТАФАНОВА ВАСИЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1797/28.02.17г.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕВГЕНИЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1962/17.03.17г.

АНДОН КРУМОВ ТОШЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1325/22.02.17г.

СТЕФАНКА ЦВЕТКОВА БАЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1744/13.03.17г.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1051/14.02.17г.

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-917/09.02.17г.

ЦВЕТАН КОЙЧЕВ ПЕТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1557/02.03.17г.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1457/27.02.17г.

ДЕНЧО РАЙКОВ ДЕНЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1465/27.02.17г.

ВЕЛЪО ЕНЪОВ ВАСИЛЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-423/20.01.17г.

ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ЧОТОВ

 1.  

СОА17-ГР94-597/27.01.17г.

ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-579/26.01.17г.

ИСКРА НИКОЛОВА БЯНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-448/23.01.17г.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАВЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94-412/20.01.17г.

ЛЮБОМИР БОРИСОВ КИЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-375/19.01.17г.

СЛАВКА ПЕТКОВА КАСАПОВА

 1.  

СОА17-ГР94-368/19.01.17г.

КРАСИМИРА НИКОЛОВА КИЯКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-873/08.02.17г.

ВЯРА АСЕНОВА МАЦЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-740/01.02.17г.

БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ТАСЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-735/01.02.17г.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ДРАГОМИРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-737/01.02.17г.

ЙОРДАН ЕМИЛОВ СТАНЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-724/01.02.17г.

ЕМИЛ КРУМОВ ДИМИТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-644/30.01.17г.

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДАГАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-667/30.01.17г.

ГРОЗДАН МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94-250/16.01.17г.

МИЛКО ЙОРДАНОВ ПАНАЙОТОВ

 1.  

СОА17-ГР94-149/09.01.17г.

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ПЕСЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-496/24.02.17г.

ЖАНА НЕДЕЛЧЕВА ЪКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-489/24.01.17г.

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-550/25.01.17г.

РАЛИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-580/26.01.17г.

АЛЕКСАНДЪР ВЕНЕВ АЛЕКСАНДРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-727/31.01.17г.

АФРОДИТА СТИЛЯН СТЕРИО

 1.  

СОА17-ГР94-654/30.01.17г.

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПРИМОВА

 1.  

СОА17-ГР94-684/31.01.17г.

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-371/19.01.17г.

ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94- 801/06.02.17г.

ЦЕЦА ЯНКОВА МАРИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-952/10.02.17г.

ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ ТОДОРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-931/09.02.17г.

ХРИСТОФОР ПЛАМЕНОВ РАЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-958/10.02.17г.

ТИНКА ДРАГНЕВА ЛУМБАРСКА

 1.  

СОА17-ГР94-1004/13.02.17г.

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЗАГОРСКИ

 1.  

СОА17-ГР94-1747/13.03.17г.

ЕМИЛ ХРИСТОВ ФРОЛОШКИ

 1.  

СОА17-ГР94-741/01.02.17г.

ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1746/13.03.17г.

АДРИАНА ТОМОВА ХАДЖИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-882/08.02.17г.

РОЗА КИРИЛОВА ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-896/08.02.17г.

ВИКТОР ОЛЕГОВ РАЙКОВСКИ

 1.  

СОА17-ГР94-651/30.01.17г.

СТИЛЯНКА ЦАНЕВА ДОБРЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1326/23.02.17г.

ВАНЯ КРАСИМИРОВА КИРИЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1328/23.02.17г.

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЯКИМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1309/22.02.17г.

ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БУЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1323/22.02.17г.

РУМЕН ДИМОВ ДИМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1308/22.02.17г.

ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА ПАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1304/22.02.17г.

ВАНЯ ДИМОВА НАЙДЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1298/22.02.17г.

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1264/21.02.17г.

АТАНАС ЦЕКОВ ПЕТКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1266/21.02.17г.

ЦИМА БОРИСОВА БОРИСОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1261/21.02.17г.

ДИАНА ХРИСТОВА ИЧЕВА-МИЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1320/22.02.17г.

ИРЕНА МАРИНОВА ГЪЛЪБОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1316/22.02.17г.

МИЛКА КИРИЛОВА СТОИМЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1289/22.02.17г.

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА СЛАВЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1273/21.02.17г.

ВАЛЕНТИНА ЕВГ.АЛИПИЕВА-ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1282/22.02.17г.

ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЯКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1288/22.02.17г.

ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1334/24.02.17г.

СИМЕОН КИРИЛОВ САВОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1471/27.02.17г.

НЕЛИ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1052/14.02.17г.

СТОЙЧО ТОДОРОВ ТОМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1178/20.02.17г.

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ТУХОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1362/24.02.17г.

АНДРЕЙ ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1356/24.02.17г.

ВАСИЛ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1338/24.02.17г.

ПЕТЪР ИСКЪРОВ ТЕОДОРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1343/24.02.17г.

ЕЛИЦА ИВАНОВА ЙОВКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1345/24.02.17г.

КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1347/24.02.17г.

ЕМАНУЕЛА ИВАНОВА СЕВАСТАКИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1353/24.02.17г.

ЛЮБКА ЕМАНУИЛОВА ГАНЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1468/27.02.17г.

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ХРИСТЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1774/13.03.17г.

МАРИЯ ЗДРАВКОВА МОСКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1802/14.03.17г.

БОЧО ЙОРДАНОВ ШЕЙТАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1452/27.02.17г.

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ВЪЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1449/27.02.17г.

АНДРИАНА НИКОЛОВА ПЕЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1451/27.02.17г.

ДИЛЯНА ТОНЧЕВА ГОСПОДИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1439/27.02.17г.

ТОШКО НИКОЛОВ ПОПТОЛЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1440/27.02.17г.

ИВАНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1923/17.03.17г.

ВЕНКО ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1908/17.03.17г.

ГАЛЯ СТЕФАНОВА ТРАЙКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1905/17.03.17г.

СНЕЖАНКА РАНГЕЛОВА СПИРИДОНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1349/24.02.17г.

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1223/20.02.17г.

НИКОЛА ДЕЛЬОВ ТОДЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1224/21.02.17г.

ОГНЯН ХРИСТОВ МОНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1225/21.02.17г.

ФЛОРЕНТИН ТОДОРОВ ЛЕВОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1230/21.02.17г.

АСЯ АНГЕЛОВА АСЕНОВА- ДОБРЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-2205/20.02.17г.

РУМЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1221/20.02.17г.

СВЕТЛАНА ЯНКОВА ГУРМЕВА- ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1156/17.02.17г.

ДАЯНА БОГДАНОВА КРЪСТАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1162/17.02.17г.

КРИСТИЯН ИЛИЕВ ДОЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1187/20.02.17г.

ЕВЛОГИ ИВАНОВ КРУМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1919/17.03.17г.

ТЕМИДА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1192/20.02.17г.

ОГНЯН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1872/16.03.17г.

ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА СТОЙКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1412/27.02.17г.

КРАСИМИРА ЦАНЕВА ПЕТРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1118/16.02.17г.

МИЛЕНА ИВАНОВА ПАТОКОВА- КАРАДАШКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1117/16.02.17г.

ГЕРГАНА ТРАЯНОВА ЛАЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1124/16.02.17г.

ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА БАРЪМСКА

 1.  

СОА17-ГР94-1137/16.02.17г.

СТЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА- ЩУРКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1134/16.02.17г.

ЮЛИЯ ЕВТИМОВА ВЕЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1140/17.02.17г.

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА МЕЛКОНЯН

 1.  

СОА17-ГР94-1147/17.02.17г.

ГАЛЯ ДИМИТРОВА БОЧАРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1145/17.02.17г.

БЛАГОВЕСТА АНГЕЛОВА ЛАМБРЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1377/24.02.17г.

РОЗКА ХРИСТОВА ЯКИМОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1403/27.02.17г.

ЛИЛИЯ ЛЮБЕНОВА РАДЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1404/27.02.17г.

ТОДОР РАДЕВ РАДЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1402/27.02.17г.

ПАВЛИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1416/27.02.17г.

МАЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА- ЙОНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1406/27.02.17г.

МИРОСЛАВ НЕНКОВ МАРИНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1405/27.02.17г.

МАРИЯ НИКОЛОВА ТАНЪМОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1401/24.02.17г.

ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА МАРИНKОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1355/24.02.17г.

ОГНЯН ИВАНОВ ПЕТКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1914/17.03.17г.

МАРИЯНА ЕМИЛОВА МАРИНОВА- КАСАБОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1047/14.02.17г.

ВАЛЕНТИН КОЛОВ СИМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1373/24.02.17г.

СТАНИСЛАВ ЕМАНУИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1080/15.02.17г.

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1103/16.02.17г.

МАРИЯ ДИМОВА ДИМОВА - ШИКАЛАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1195/20.02.17г.

МАРИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1360/24.02.17г.

ЦАНКА ПЕНКОВА МЕХМЕДОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1930/17.03.17г.

СТОЯН БОЯНОВ СПАСКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1904/17.03.17г.

КРУМ ЯНКОВ НИКОЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1910/17.03.17г.

КАПКА ИВАНОВА АСЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1912/17.03.17г.

ВЪРБИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1897/16.03.17г.

ИВА КРАСИМИРОВА НИКОЛАЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1874/16.03.17г.

ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1873/16.03.17г.

МИЛАН ТОДОРОВ ГЕРАСИМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1890/16.03.17г.

МАРИЯ ХРИСТОВА СИМЕОНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1892/16.03.17г.

МАРИЯ ПРОКОПИЕВА ЛУКАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1430/27.02.17г.

ВИКТОР ЕЛЕВТЕРИЕВ ДАМЯНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1456/27.02.17г.

НИКОЛА ИВАНОВ АНДРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1435/27.02.17г.

АННА ДИМИТРОВА НЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1431/27.02.17г.

НИНА РАДЕВА АНГЕЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1434/27.02.17г.

МАРИЯН ДЯКОВ ДЯКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1450/27.02.17г.

СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1348/24.02.17г.

ЛЮБИМКА НАЙДЕНОВА КУЗЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1384/24.02.17г.

ЕВГЕНИЙ КИРИЛОВ ПЕПЕЛЯНКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1387/24.02.17г.

ТЯНИКА ТОДОРОВА ВАРИМЕЗОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1379/24.02.17г.

СОНЯ КИРИЛОВА КОДЖАБАШЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1109/16.02.17г.

ИВАН ЛЮБОМИРОВ КОЖУХАРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1096/16.02.17г.

НАДКА ИВАНОВА ХИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1382/24.02.17г.

ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЛАСКИН

 1.  

СОА17-ГР94-1390/24.02.17г.

РУМЯНА ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1025/13.02.17г.

ЦВЕТАНКА ГРИГОРОВА ПАШОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1019/13.02.17г.

МАРИЯ СТОЯНОВА ЯНКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1043/14.02.17г.

ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-997/13.02.17г.

СТЕФЧО НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1002/13.02.17г.

ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ЙОВЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1003/13.02.17г.

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1001/13.02.17г.

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА      

 1.  

СОА17-ГР94-1395/24.02.17г.

ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ВЕНЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1469/27.02.17г.

ГЮЛБИН АХМЕДОВА ХАДЖИМУСТАФОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1407/27.02.17г.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА МАРИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1623/07.03.17г.

НИКОЛАЙ РУСКОВ ЧОБАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1795/14.03.17г.

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ СТОИЛКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1206/20.02.17г.

МАРИЯ ПЕНЕВА ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1190/20.02.17г.

МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1963/17.03.17г.

СОНЯ КРЪСТАНОВА КОСТАДИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1331/23.02.17г.

ТОТКА ЙОТОВА ПЕЕВА - ДЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1414/27.02.17г.

МАРИНА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА-ДИМИТРОВА

 1.  

СОА16-ГР94-1920/17.03.17г

ВЯРА ВАСИЛЕВА ГУСЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1761/13.03.17Г.

АЛЕКСАНДЪР ГРОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

 1.  

СОА16-ГР94-1932/17.03.17г

МАРИЯ ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА

 1.  

СОА16-ГР94-1961/17.03.17г.

МИМИ ПЕТРОВА КОВАЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1789/14.03.17Г.

АНЖЕЛИНА НИКОЛОВА МЕЧКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1503/28.02.17Г.

КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА ПЕНКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-832/07.02.17Г.

ВЪЛКО ДИМИТРОВ ДЖАНКАРДАШЛИЙСКИ

 1.  

СОА17-ГР94-1834/15.03.17Г.

ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ АНГЛЕЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1231/21.02.17Г.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ САДОВСКИ

 1.  

СОА17-ГР94-1128/16.02.17Г.

ИЛИЯ КОНСТАНТИНОВ ИЛИЕВ