Новини

Обратно Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г. - първа част

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ГРАДСКИСЪД  ЗА МАНДАТ  2017-2020 ГОД.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

Кандидатите да се явят за изслушване в сградата на Столична община, ул. „“Московска“ № 33, ет. 5, Зала № 5, както следва:

 • кандидати с номера от 1 до 50 включително- да се явят на 18.04.2017 г, /вторник/, от 9.30 часа;
 • кандидати с номера от 51 до 110 включително- да се явят на 18.04.2017 г, /вторник/, от 13.00 часа;
 • кандидати от номера от 111 до 161 включително- да се явят на 19.04.2017 г, /сряда/, от 9.30 часа.
 • кандидати от номера от 162 до 223 включително- да се явят на 19.04.2017 г, /сряда/, от 13.00 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички кандидати да носят документ за самоличност.
 

ВХ. НОМЕР И ДАТА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

/В СРОК ДО 17.03.2017Г./

ТРИ ИМЕНА

НА КАНДИДАТА

 1.  

СОА17-ГР94-1441/27.02.17 г.

ИВАН ТОДОРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1472/27.02.17 г.

ПЛАМЕН  КИРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1806/14.03.17 г.

ИВАНКА  ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1494/28.02.17 г.

ДАФИНКА  НЕШЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1418/27.02.17 г.

НАДЕЖДА ЧИПЛАКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1257/21.02.17 г.

НАТАЛИЯ  РАНДЖЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1255/21.02.17 г.

ФИЛИП  СИМЕОНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1440/27.02.17 г.

ВИКТОР ИВАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1460/27.02.17 г.

НАДЯ  ЧАВДАРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1478/28.02.17 г.

ДОРОТЕЯ  ТЕНЧЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1481/28.02.17 г.

МОНЧО  СЛАВОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1463/27.02.17 г.

СНЕЖАНА  ИЛИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1462/27.02.17 г.

ПЛАМЕН  ИЛИЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1420/27.02.17 г.

ДЕЯН  ДЯНКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1464/27.02.17 г.

ЛЮБЕН  ИВАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1442/27.02.17 г.

ПАВЛИН  ЧРЪКИН

 1.  

СОА17-ГР94-1502/28.02.17 г.

ЗЛАТКО  ЛАТЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1683/09.03.17 г.

ЙОАНА  КАЛЕНДЖИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1675/08.03.17 г.

НЕЛИ  ЖЕКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1701/10.03.17 г.

ВЕЛИНА  ДРАГАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1709/10.03.17 г.

ИСКРА  ПЕТРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1531/28.02.17 г.

РОСИЦА  ЗОГРАФОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1530/28.02.17 г.

ДИМИТЪР ИВАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1526/28.02.17 г.

ЮЛИЯ  СТАНКУЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1533/28.02.17 г.

ПЕТКО  ДЕНЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1522/28.02.17 г.

ПЕТЪР  ДОНЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1519/28.02.17 г.

ЕЛЕНА  КОЛАРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1511/28.02.17 г.

ЧАВДАР  МИНЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1370/24.02.17 г.

СОФРОНИ АТАНАСОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1381/24.02.17 г.

ДЕСИСЛАВА  НИКОЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1147/17.02.17 г.

ВЛАДИМИР  ХАЛКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1077/15.02.17 г.

ГАЛЯ  ЗАХАРИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1144/17.02.17 г.

ВАЛЕНТИН  ЙОРДАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1151/17.02.17 г.

МАЯ  ДОБРЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1939/17.03.17 г.

ХРИСТО  ПАРАШКЕВОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1467/27.02.17 г.

СИЛВИЯ  АРАБОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1953/17.03.17 г.

СТИЛЯНА  ПЕТРУНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1936/17.03.17 г.

ВЕРА  ЛЮБЕНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1938/17.03.17 г.

ЕЛЕНА  ПЕРЕЦ

 1.  

СОА17-ГР94-1942/17.03.17 г.

КРАСИМИР  НОВАКОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1185/20.02.17 г.

САШКА  НИКОЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1887/16.03.17 г.

ЗОЯ  ВЕНКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1889/16.03.17 г.

ПЕТЪР  ДИМИТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-657/30.01.17 г.

РАЛИЦА  ТРИОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1867/16.03.17 г.

ПЛАМЕН  КЮВЛИЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1866/16.03.17 г.

ЕМИЛ  СТОЯНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1940/12.03.17 г.

ЙОРДАНКА  ИКОНОМОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1855/16.03.17 г.

ХРИСИМИРА  НИКОЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1833/15.03.17 г.

ГАЛИНА  ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1840/15.03.17 г.

ЕВГЕНИЙ  СТОЯНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1765/13.03.17 г.

ГЕРГ ВИЧИШТА

 1.  

СОА17-ГР94-1466/27.02.17 г.

КОСТАДИНКА  ВАСИЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1493/28.02.17 г.

ЛЮДМИЛА  ВАСИЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1797/28.02.17 г.

НИКОЛАЙ  ЕВГЕНИЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1962/17.03.17 г.

АНДОН ТОШЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1325/22.02.17 г.

СТЕФАНКА  БАЛЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1744/13.03.17 г.

ХРИСТО  ХРИСТОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1051/14.02.17 г.

ПЕТЪР  ПЕТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-917/09.02.17 г.

ЦВЕТАН  ПЕТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1557/02.03.17 г.

ЛЮБОМИР  ГЕОРГИЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1457/27.02.17 г.

ДЕНЧО  ДЕНЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-1465/27.02.17 г.

ВЕЛЪО ВАСИЛЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-423/20.01.17 г.

ЛЪЧЕЗАР  ЧОТОВ

 1.  

СОА17-ГР94-597/27.01.17 г.

ДАНИЕЛ  ПЕТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-579/26.01.17 г.

ИСКРА  БЯНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-448/23.01.17 г.

ГЕОРГИ  ПАВЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94-412/20.01.17 г.

ЛЮБОМИР  КИЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-375/19.01.17 г.

СЛАВКА  КАСАПОВА

 1.  

СОА17-ГР94-368/19.01.17 г.

КРАСИМИРА  КИЯКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-873/08.02.17 г.

ВЯРА  МАЦЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-740/01.02.17 г.

БОРИСЛАВ  ТАСЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-735/01.02.17 г.

АЛЕКСАНДЪР  ДРАГОМИРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-737/01.02.17 г.

ЙОРДАН  СТАНЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-724/01.02.17 г.

ЕМИЛ  ДИМИТРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-644/30.01.17 г.

СТАНКА  ДАГАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-667/30.01.17 г.

ГРОЗДАН  НИКОЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94-250/16.01.17 г.

МИЛКО  ПАНАЙОТОВ

 1.  

СОА17-ГР94-149/09.01.17 г.

ВИКТОРИЯ  ПЕСЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-496/24.02.17 г.

ЖАНА  ЪКОВА

 1.  

СОА17-ГР94-489/24.01.17 г.

БОРИСЛАВ  ИВАНОВ

 1.  

СОА17-ГР94-550/25.01.17 г.

РАЛИЦА  ДИМИТРОВА

 1.  

СОА17-ГР94-580/26.01.17 г.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-727/31.01.17 г.

АФРОДИТА СТЕРИО

 1.  

СОА17-ГР94-654/30.01.17 г.

НАДЯ  ПРИМОВА

 1.  

СОА17-ГР94-684/31.01.17 г.

ЛИДИЯ  ВЕСЕЛИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-371/19.01.17 г.

ЛЮБОМИР  НИКОЛОВ

 1.  

СОА17-ГР94- 801/06.02.17 г.

ЦЕЦА  МАРИНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-952/10.02.17 г.

ПЛАМЕН  ТОДОРОВ

 1.  

СОА17-ГР94-931/09.02.17 г.

ХРИСТОФОР  РАЧЕВ

 1.  

СОА17-ГР94-958/10.02.17 г.

ТИНКА  ЛУМБАРСКА

 1.  

СОА17-ГР94-1004/13.02.17 г.

ЙОРДАН  ЗАГОРСКИ

 1.  

СОА17-ГР94-1747/13.03.17 г.

ЕМИЛ  ФРОЛОШКИ

 1.  

СОА17-ГР94-741/01.02.17 г.

ЖАНЕТ  ТАНЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1746/13.03.17 г.

АДРИАНА ХАДЖИЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-882/08.02.17 г.

РОЗА  ИВАНОВА

 1.  

СОА17-ГР94-896/08.02.17 г.

ВИКТОР  РАЙКОВСКИ

 1.  

СОА17-ГР94-651/30.01.17 г.

СТИЛЯНКА  ДОБРЕВА

 1.  

СОА17-ГР94-1326/23.02.17 г.

ВАНЯ  КИРИЛОВА

 1.  

СОА17-ГР94-1328/23.02.17 г.

ВАЛЕРИ  ЯКИМОВ

 1.  

СОА17-ГР94-1309/22.02.17 г.

ДРАГОМИР  БУЧЕВ