Новини

Обратно Удължаване на срока за представяне на бизнес програмата на допуснатите кандидати, участващи в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД

 

Във връзка с Решение на комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „Пазари Възраждане“ ЕАД, избрана с Решение № 403 на Столичния общински съвет по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., срокът за представяне на бизнес програмата на допуснатите кандидати се удължава до 06.12.2021 г. Същата следва да бъде предоставена от 05.11.2021 г. до 06.12.2021 г. вкл. на хартиен носител, на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД, с препоръчителен обем до 20 печатни страници, както и по електронен път на електронна поща: georgi.bozhinov@sofia.bg